Z-litter
Borzoi
Born : 6/1 2008

< >

 Click on small extra-pictures to see in larger size

Zavva

Owner : Xxxxx.....

 

 

Zhenya

Owner : Xxxxx.....

 

 

 

Zirka
(Female)

÷

 

  Zvyatoslav
(male)

Owner : Xxxxx

­ SOLD

>> Visit his own site

 

 

 

 Zhura
(Female)

Owner : Xxxxx

­ SOLD

 SORRY, NO PICTURE

Umnik av Fjascho

NORD CH Laskoviy av Fjascho
INT NORD CH Borscana Civil War
Fjora av Fjascho

Qira av Fjascho
CH Darbaschan's Scotch Amber
N CH Jnikova av Fjascho

Tzarina av Fjascho

Milyi Iz Doma Karpovoy
RU CH Charodey Cherny
Amagamma Molnija

Jinka Av Fjascho
N CH Kazbek
Faranja Av Fjascho